Konferencja 2016

Konferencja 2016

Honorowy patronat nad Nagrodą Edukacyjną – edycja 2016 objął Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Informacje o Nagrodzie zostały opublikowane w mediach internetowych, na stronach Kuratorium Oświaty w w Białymstoku i wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli  oraz rozesłane do szkół i placówek oświatowych Podlasia.

Uruchomione zostały: profil OP2TINE na FB oraz witryna internetowa z formularzami zgłoszeniowymi. Spośród zgłoszonych kandydatów Jury Nagrody wybrało laureatów; przyznane zostały także wyróżnienia.

Podczas wojewódzkiej konferencji „Podlaska Platforma Edukacyjna i współczesne trendy e-edukacji” uroczyście zostały wręczone Nagrody Edukacyjne Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Współorganizowali Konferencję: Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego i Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Konferencja odbyła się 18.05.2016r. w Uniwersyteckim Centrum Kultury Uniwersytetu w Białymstoku.

W konferencji uczestniczyli: Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, odpowiedzialny za edukację Członek Zarządu Bogdan Dyjuk i wicemarszałek Anna Naszkiewicz, nadzorująca m.in. projekty informatyczne, a także nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele samorządów i firm współpracujących w tworzeniu PPE.

Informację o celach, zasadach przyznawania i laureatach Nagrody Edukacyjnej przekazał Zdzisław Babicz – przewodniczący Jury Nagrody Edukacyjnej, członek ZG i ZO Podlaskiego PTI.

Laureaci otrzymali statuetki ufundowane przez OPdl PTI, wyróżnieni dyplomy. Wręczyli je wicemarszałek woj. podlaskiego Anna Naszkiewicz, członek zarządu woj. podlaskiego Bogdan Dyjuk oraz Antoni Cichocki i Zdzisław Babicz z OPdl PTI.

Reportaż z Konferencji został zamieszczony we Wrotach Podlasia, relacja znalazła się także w Telewizji Narew.

Nagroda Edukacyjna, informacje w mediach z uroczystego wręczenia Nagrody przyczyniły się do popularyzacji edukacji informatycznej oraz Oddziału Podlaskiego PTI.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *