Anna Danuta Zdunko

  1. Anna Danuta Zdunko, nauczyciel fizyki, informatyki V LO im. J. III Sobieskiego w Białymstoku ul. Miodowa 5 15-641 Białystok
  2. Staż – 29 lat
  3. Miejsca pracy: V LO im. J. III Sobieskiego w Białymstoku do chwili obecnej, Szkoła Podstawowa nr 45 w Białymstoku do września 1998r. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białymstoku do lutego 1991r.
  4. Stopień awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany
  5. Wybrane działania z pracy zawodowej: 1. Przygotowywanie młodzieży do konkursów • Regionalny Konkurs Informatyczny – finalista 2002 r. • wojewódzki konkurs informatyczny „Moja szkoła w Internecie” – I miejsce w kategorii – integracja europejska, witryna Unia-Online, styczeń 2003r., II miejsce w kategorii – prezentacja szkoły, strona V LO, luty 2002r, styczeń 2003r., wyróżnienie w kategorii – dziedzictwo kulturowe Podlasia, styczeń 2003r., wyróżnienie w kategorii – hobby, styczeń 2004r. • Ogólnopolski konkurs „Komputerowo wspomagany eksperyment szkolny w przedmiotach przyrodniczych” – wyróżnienie za pracę „Pętla śmierci”) – 2003 r. w kolejnych edycjach projekty uczniów publikowane w Internecie na stronie Uniwersytetu w Toruniu. • Europejski konkurs szkolny „Europa w szkole” od 2000 r. – osiągnięcia w różnych kategoriach (grafika komputerowa – 2003r., praca fotograficzna – marzec 2001r., praca plastyczna – marzec 2001r., praca komputerowa – marzec 2001r. – wyróżnienia w edycji wojewódzkiej – marzec 2003r. praca pisemna – marzec 2000r., praca plastyczna – marzec 2000r., nagrody w edycji wojewódzkiej, praca pisemna – nagroda w edycji ogólnopolskiej – maj 2000r. • Ogólnopolski konkurs „Euroszkoła w Internecie” – w finale wojewódzkim na 300 zgłoszonych witryn zdobyliśmy III miejsce – 2002r. • Ogólnopolski konkurs „Komputerowe wspomaganie nauczania eksperymentu przyrodniczego”, II miejsce w kategorii „Zastosowania informatyki” – propozycja ćwiczenia „Wpływ kompresji na jakość sygnału dźwiękowego” – 2006r. • Ogólnopolski konkurs „Zostań Negocjatorem” – etap wojewódzki, opiekun odbył w Brukseli szkolenie n/t edukacji europejskiej w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim – priorytet w UE -cyfryzacja szkół • Szkolny Konkurs Grafiki Komputerowej i konkursy międzyszkolne 2006 r. – wyróżnienie • Ogólnopolski konkurs astronomiczny „A jednak się kręci” – wyróżnienie dla Grupy Astronomicznej z V LO • Międzyszkolny Konkurs Informatyczny „Zamach 2001” – współpraca z VII LO W Białymstoku, uczniowie tworzyli grafiki w programie graficznym – III miejsce 2. Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów „Planowanie lekcji wspomaganej komputerowo” dla nauczycieli. 3. Szkolenie wewnątrzszkolne dla nauczycieli „Podstawy obsługi komputera”. 4. Lider programu „Intel-Nauczanie ku przyszłości” – warsztaty dla nauczycieli szkół Białegostoku – wykorzystanie komputera na lekcji 2002 r. 5. Prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli stażystów i kontraktowych 1997, 2003, 2004 r. 6. Pokazy doświadczeń fizycznych w V LO – cyklicznie. 7. Prowadzenie lekcji wspomaganych komputerowo – lekcji wychowawczej, fizyki, lekcje z wykorzystaniem Internetu z zakresu edukacji ekologicznej wraz z nauczycielem biologii. 8. Organizowanie wycieczek: m. in. Bieszczady 2001 r. (kilkudniowa) Ciechanowiec 1997 r., Świerk (lekcje i zwiedzanie reaktora jądrowego), Warszawa 2003 r. (zwiedzanie Zamku Królewskiego, Gmach Sejmu, seanse w kinie IMAX, sztuki w Teatrze Narodowym, lekcje w Muzeum Techniki), Supraśl – zielona lekcja fizyki na szlaku w Puszczy Knyszyńskiej, wycieczki do lokalnych instytucji – Stacja Meteorologiczna, Kuratorium Oświaty, Urząd Pracy, MONAR, Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku i in. 9. Prowadzenie z uczniami oficjalnej strony internetowej V LO, zawierającą również serwis o Unii i Podlasiu. 10. Organizacja wraz z metodykiem konferencji dla nauczycieli fizyki w 1997 r. „Animacje komputerowe z fizyki”. 11. Prowadzenie kół zainteresowań: • Szkolny Klub Europejski „Euro V” od 2002 r. – „Euro-Quiz” dla uczniów klas pierwszych, warsztaty „Unia monetarna”, Seminarium „GMO na talerzu”, warsztaty „Komunikacja międzyludzka” • Grupa Astronomiczna – zajęcia z astronomii (obserwacje nieba przez teleskop, opracowywanie na komputerze zdjęć i danych z Internetu – m. in. liczenie plam na Słońcu) • Koło Młodych Fizyków – doświadczenia fizyczne wspomagane komputerowo • Koło grafiki komputerowej • Zajęcia fakultatywne z fizyki oraz informatyki – przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego • Koło informatyczne 12. Udział w akcjach pilotażowych i projektach: • „Pilotażowa akcja wyposażania szkół Podlasia w mini-laboratoria” organizowana przez Uniwersytet w Białymstoku – V LO uzyskało interfejs pomiarowy do doświadczeń fizycznych wspomaganych komputerowo 2004 r. • „Pilotażowe wdrożenia programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach” 2016 r.– w realizacji. • Projekt „Wysokie kompetencje uczniów V LO – Inwestycją w przyszłość” – projekt zakończony (prowadzono koło eksperymentu fizycznego, koło robotyki, koło grafiki 3D) Termin realizacji: od 01.01.2017r. do 28.02.2018r. • Od września 2018r. – początek realizacji kolejnego projektu, w ramach którego powstanie oddzielna pracowania robotyki i eksperymentu fizycznego wspomaganego komputerowo, zostaną przeprowadzone lekcje w dwóch klasach z podziałem na grupy przez 4 semestry w formie eksperymentu przyrodniczego wspomaganego komputerowo. 13. Programy autorskie: • Program promocji szkoły 2000 r. • Program do zajęć z grafiki komputerowej 2001r. • Program do lekcji fizyki z eksperymentem wspomaganym komputerowo 2004 r. • Program „Witaj C++” do zajęć pozalekcyjnych 2015 r. • Program „Grafika komputerowa” 2016 r. • Program „Podstawy robotyki” 2016 r. • Program do zajęć Koło eksperymentu fizycznego 2017 r. • Koło grafiki 3D – program nauczania 2017 r. • Koło robotyki – program nauczania 2017 r. • Program „Robotyka” 2018 r. • Program „Grafika 3D” 2018 r. 14. Podejmowanie działań na rzecz promocji szkoły – prowadzenie strony internetowej z uczniami przez kilka lat, projektowanie dyplomów, gazetki szkolne, prezentacje na Forum Szkół, wystawy o różnej tematyce. 15. Innowacyjne metody nauczania – programy napisane w języku Pascal: Obrazy w zwierciadłach i soczewkach sferycznych Sprawdzian wiadomości z działu „Optyka” zastosowano w pracy z uczniami w Społecznej Szkole Podstawowej nr 3 w Białymstoku – 1996r. (robotyka, eksperymenty wspomagane komputerowo, grafika 3D): – w 2016 r. utworzono profil Informatyka -Robotyka, którego jestem inicjatorką – w profilu wprowadziłam przedmiot podstawy robotyki – uczniowie wykonują w grupach eksperymenty wspomagane komputerowo – interfejs pomiarowy CoachLab II+ – w klasie trzeciej jako przedmiot będą mieli robotykę opartą o pracę grupową na platformie Arduino Uno – zajęcia z robotyki zostały przeprowadzone w ramach projektu zrealizowanego w I semestrze 2017/2018 – uczniowie z profilu Informatyka-Robotyka realizują przedmiot grafika komputerowa – pracują w programie Adobe Premiere PL – w klasie trzeciej jako przedmiot będą mieli grafikę 3D w programie 3D Max – zajęcia z grafiki 3D w programie 3D Max zostały przeprowadzone w ramach projektu zrealizowanego w I semestrze 2017/2018 16. Współpraca z UwB: • „Pilotażowa akcja wyposażania szkół Podlasia w mini-laboratoria” 2004 r. • Uczestnictwo w wykładach PTF od wielu lat • Udział z uczniami w warsztatach z robotyki -2016r. • Udział uczniów w warsztatach – eksperymenty fizyczne wspomagane komputerowo 2015r. • I Konferencja Nauczycieli Fizyki 2017r. – prezentacja „Zawodowe przemyślenia praktyka”- rozważania n/t reform oświaty • II Konferencja Nauczycieli Fizyki 2018r. – referat „Innowacje w szkole – prezentacja efektów pracy koła robotyki, koła eksperymentu fizycznego i koła grafiki 3D” – prezentacja do obejrzenia na stronie internetowej UwB. 17. Nagrody dyrektora szkoły i podziękowania: 1996, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2014, 2016, 2017r. List gratulacyjny od Marszałka Województwa Podlaskiego 2003 r. za osiągnięcia w konkursie informatycznym „Moja szkoła w Internecie” Podziękowanie Kuratora Oświaty w Białymstoku – przygotowanie konkursu z fizyki 1994 r. 18. Odznaczenia: 2003r. – Brązowy Krzyż Zasługi 2011r. – Medal srebrny za długoletnią służbę. 19. Publikacje: – dwumiesięcznik „Aspekty” artykuł „Można inaczej” 2001 r. – dwumiesięcznik „Aspekty” artykuł „Szybko przebiegające zjawiska fizyczne badane przy pomocy komputera” 2004r. – Ogólnopolski konkurs „Komputerowo wspomagany eksperyment szkolny w przedmiotach przyrodniczych” – ruch zbadany metodą poklatkową w programie Vidshell – publikacja na stronie Uniwersytetu w Toruniu 2003r. , w kolejnych edycjach projekty uczniów publikowane w Internecie na stronie Uniwersytetu w Toruniu.