dr inż. Aneta Wiktorzak

dr inż. Aneta Wiktorzak jest długoletnim pracownikiem Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Obecnie pełni funkcję Prodziekana ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich w Wydziale Informatyki i Nauk o Żywności PWSIiP. Wyróżnia się zaangażowaniem w propagowaniu edukacji informatycznej wśród młodzieży, uczniów i studentów. Jej wielkim osiągnięciem jest organizacja cyklicznego konkursu informatycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – INFOTEST. Konkurs składa się z dwóch etapów: ETAP I  – przebiega w szkole macierzystej, ETAP II   – organizowany jest w laboratoriach komputerowych PWSIiP w Łomży. Uczniowie rozwiązują zadania  w postaci testu w wersji elektronicznej na platformie infotest@pwsip.edu.pl. Celem organizowanego Konkursu jest poszerzenie wiedzy uczniów z informatyki oraz zachęcenie ich do podejmowania prób rozwiązywania problemów informatycznych, technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Informacje szczegółowe, dotyczące organizowanego Konkursu Informatycznego są dostępne na stronie Uczelni www.pwsip.edu.pl/infotest. Aneta Wiktorzak od roku 2014 angażuje wybitną i uzdolnioną młodzież oraz ich nauczycieli ze szkół woj. podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego do przygotowań i udziału w konkursie. W ciągu 5 lat istnienia konkursu INFOTEST uczestniczyło w nim prawie 2 tysiące uzdolnionych uczniów.