Wydział Informatyki i Nauk o Żywności PWSIIP w Łomży

Wydział Informatyki i Nauk o Żywności Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży jest organizatorem cyklicznej imprezy: konkursu informatycznego INFOTEST. Celem organizowanego Konkursu jest poszerzenie wiedzy uczniów szkół średnich z informatyki oraz zachęcenie ich do podejmowania prób rozwiązywania problemów informatycznych, technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Z każdą kolejną edycją Konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem: Infotest 2014 -269 uczniów, Infotest 2015 – 394 uczniów, Infotest 2016 – 404 uczniów, Infotest 2017 – 401, Infotest 2018 – 476 uczniów. Łącznie w Konkursie do tej pory wzięło udział 1546 uczestników, uczniów ze szkół woj. podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego oraz z Litwy. Konkurs wykorzystuje oraz propaguje idee nauczania na odległość, wykorzystując platformę zdalnej nauki opartą o Moodle. Istotnym elementem INFOTESTU jest popularyzacja nauki, podczas rozgrywki finałowej uczniowie, nauczyciele i wszyscy pozostali zainteresowani mają możliwości wysłuchania wykładów popularyzujących rozwój nauki, głównie w zakresie IT np. „Bezpieczeństwo Pracy w Sieci Komputerowej”, „Multimedia i okolice”, „Od logiki do automatyzacji rachowania – wycieczka w techniczne źródła informatyki”, „Oswoić pingwina – o kilku przydatnych (czasem niedocenianych) narzędziach w Linuksie.” Ważnym aspektem wydarzenia jest oprócz popularyzacji nauki, również współpraca z przedsiębiorstwami, możliwe że z przyszłymi pracodawcami uczestników Konkursu. Wartością dodaną jest nie tylko pomoc firm w organizacji Konkursu, ale przede wszystkim ich udział w ciekawej dyskusji na temat przyszłości i rozwoju nauk technicznych, czy pobudzania młodzieży do twórczego myślenia oraz rozwijania umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.