Joanna Bagińska

Joanna Bagińska jest nauczycielem biologii, informatyki oraz nauczycielem bibliotekarzem. To połączenie różnych dziedzin zaowocowało otwartą postawą wobec każdej z nich i dało możliwość wprowadzić najnowocześniejsze rozwiązania IT w realizację podstawy programowej. Przekonanie Joanny Bagińskiej o tym, że narzędzia TIK są świetnym środkiem dydaktycznym dojrzewało już od lat. Jednym z pierwszych efektów takiej postawy było współautorstwo autorskiego programu nauczania do gimnazjum o nazwie “Biologi@”, łączącego w ramach jednego przedmiotu dwie podstawy programowe: biologii i informatyki. W przedmiocie tym główną rolę odgrywa biologia, a informatyka pomaga w opanowaniu i utrwaleniu wiedzy biologicznej. W swojej pracy dydaktycznej bardzo często wykorzystuje platformy edukacyjne np. Moodle, Podlaska Platforma Edukacyjna,Google G-Suite oraz Office 365. na których zamieszczone są materiały pomocnicze do nauki przedmiotów szkolnych, prace domowe, lekcje, realizowane projekty. W jej pracy nauczyciela miejsce znalazły takie aplikacje jak Kahoot, czy aplikacje związane z rozszerzoną rzeczywistością, qrkody i wiele innych Dodatkową motywacją do innowacyjnego wykorzystywania narzędzi TIK stała się wieloletnia współpraca ze Stowarzyszeniem Mistrzowie Kodowania. Obecnie Pani Joanna Bagińska jest trenerem Stowarzyszenia i prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli z zakresu wykorzystania kodowania i narzędzi cyfrowych w edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej. Pani Joanna współpracuje z Politechniką Białostocką cyklicznie uczestnicząc w zajęciach przeprowadzanych przez nauczycieli akademickich dla uczniów klas I-III tj. “Tabliczka mnożenia z klockami Lego” Dzięki doświadczeniom projektu “Biologi@” i szkoleniom Mistrzów Kodowania możliwe stały się kolejne działania Pani Bagińskiej, takie jak stworzenie zespołu nauczycieli, który opracował program Ro-BTO-tyka. W ramach tego programu obowiązującego w BTO od września 2017 r realizowane są następujące cele: # sprawne wykorzystywanie narzędzi TIK w życiu codziennym – zastosowanie kodów qr w nauczaniu języków obcych, # kształcenie myślenia algorytmicznego – rozwiązywanie zadań matematycznych z wykorzystaniem robotów, # poszukiwanie, porównywanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł – lekcje biologii powiązane z utworzeniem aplikacji umożliwiających naukę budowy poszczególnych układów człowieka, # kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie, # praca w zespole i społeczna aktywność – wszystkie przedmioty. Pani Bagińska stale podnosi swoje kompetencje IT, Na bieżąco zapoznaje się z nowościami z tego zakresu, a następnie dzieli się nimi z innymi nauczycielami. Wraz z dyrekcją wdrożyła platformę G-Suite i Office 365 jako miejsce obiegu dokumentów szkoły, co bardzo usprawniło pracę placówki Jej pasją stało się inspirowanie nauczycieli BTO do wykorzystywania kodowania oraz narzędzi informatycznych w edukacji wczesnoszkolnej oraz na lekcjach przedmiotów ogólnokształcących a także koordynowanie realizacji obowiązkowych zajęć dodatkowych o nazwie “Ro-BTO-tyka” z wykorzystaniem komputerów, tabletów i robotów edukacyjnych, a także współorganizacja konferencji połączonej z warsztatami dla dyrektorów i nauczycieli pod hasłem: “Kodowanie – nowe drogi edukacji”. Celem tego spotkania jest podzielenie się spostrzeżeniami i pomysłami dotyczącymi zastosowania elementów programowania w edukacji szkolnej (zwłaszcza wczesnoszkolnej) oraz użycia robotów edukacyjnych jako narzędzia dydaktycznego.