Joanna Carewicz

Pani Joanna z myślą o swych uczniach stworzyła stronę internetową,na bezpłatnej platformie WordPress (https://czasnaangielski.wordpress.com/), na której każda klasa ma swoją grupę. W ten sposób przedłużyła proces uczenia się poza mury szkoły. Na tej samej zasadzie utworzyła profil na Facebook’u, gdzie również powstały wirtualne klasy. Jak sama twierdzi, mimo, że nie ma wykształcenia informatycznego, jest nauczycielem angielskiego z pasją informatyka. Nic więc dziwnego, że to właśnie ona założyła szkolne konto na Facebook’u, które stało się nie tylko narzędziem reklamującym szkołę, ale również „wirtualnym oknem”, przez które mogą zaglądać rodzice uczniów. Pani Joanna bardzo często umieszcza tam zdjęcia i filmy dokumentujące jej innowatorskie metody nauczania oraz materiały dydaktyczne, które sama wykonuje. Zaraża swą pasją do nauczania uczniów, czego efektem jest m.in. film nakręcony wspólnie z uczniami zwracający uwagę na obojętność w środowisku szkolnym. Pani Joanna Carewicz próbuje też przekonać innych nauczycieli by podjęli podobne działania. Dlatego też zorganizowała wewnątrzszkolne szkolenie dla nauczycieli poświęcone założeniu i prowadzeniu konta na Facebook’u w celach edukacyjnych. Zaprojektowała nawet własne logo i certyfikaty na pamiątkę szkolenia. Pani Joanna brała tez udział w konkursie „Nauczyciel Innowator” organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, którego celem było wyłonienie najlepszych nauczycieli, którzy wykorzystują na lekcji technologie informacyjno -komunikacyjne (TIK). W dniu 23 marca 2018 r. odebrała ona list gratulacyjny z rąk Podlaskiego Kuratora Oświaty, gdyż znalazła się w gronie trzech wyróżnionych nauczycieli z województwa podlaskiego, tuż za nauczycielem, który otrzymał główny tytuł „Nauczyciela-Innowatora”. W ramach Rządowego programu ,,Aktywna Tablica” 26 kwietnia br. Pani Joanna w trakcie konferencji „Co zrobić, by się chciało, kiedy się nie chce” (konferencja odbyła się na terenie Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia) podzieliła się z przybyłymi nauczycielami dobrymi praktykami. Zaprezentowała nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (m.in. zakładanie strony na WordPress, Facebook jako narzędzie edukacyjne), a także omówiła wykorzystanie na lekcji angielskiego aplikacji Kahoot, Quizizz, Quizlet oraz QR. Uważam, że Pani Joanna poprzez wykorzystanie narzędzi TIK w trakcie swoich lekcji pomaga uczniom uczyć się szybciej i efektywniej, a przede wszystkim uatrakcyjnia w ten sposób proces nauczania i uczenia się. To jest jej ogromny wkład w działalność pedagogiczną na terenie naszej szkoły.