Wioletta Gołaszewska

Wioletta Gołaszewska- nauczyciel dyplomowany, wicedyrektor szkoły. Ukończyła studia wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki i Studia Podyplomowe z Informatyki dla Nauczycieli na Wydziale Matematyczno- Fizycznym Uniwersytetu w Białymstoku. Uzyskała kwalifikacje do nauczania fizyki, matematyki, chemii i informatyki. Na stanowisku nauczyciela pracuje od 1999r.. W swojej pracy uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów, jest innowacyjnym i nieszablonowym nauczycielem, rozwija zainteresowania i jest inicjatorem działań dla uczniów zdolnych. Stosuje metody aktywizujące, sprzyjające uczeniu się (np. zadania zróżnicowane na miarę możliwości, z wykorzystaniem narzędzi TIK). Uczniowie zdolni mają możliwość korzystania z zajęć przygotowujących do konkursów, uczniowie mający kłopoty z opanowaniem podstawy programowej mogą korzystać ze spotkań o charakterze wyrównawczym. Stara się rozwijać potencjał uczniów, proponując im udział w ciekawych projektach: Uczeń Online, Rozwój Przez Kompetencje, Innowację Pedagogiczną „W świecie programowania”, eTwinning, „Uczymy Dzieci Programować”, Lokalny Klub Kodowania, Cyfrowobezpieczni.pl, Mistrzowie Kodowania, Scenariusze Lekcji, Godzina Kodowania, Scratch Day, Internetowy Teatr Telewizji, Dzień Nowych Technologii w Edukacji, Dzień Projektów – prezentacja projektów edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, kodujemy z BeCreo, Dzień Bezpiecznego Internetu, 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości (filmy, prezentacje, gry planszowe, prace z wykorzystaniem TIK), Odkoduj Kalendarz Adwentowy, Europejski Tydzień Kodowania, Dzień Programisty, Tydzień z Internetem – współpraca biblioteką, „Pierwszy Mail. Bezpieczeństwo w Internecie”, akcja „Sally Ride EarthKAM mission”- uczniowie fotografują Ziemię z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmiczne, „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę.”, „Cyfrowa wyprawka w każdej szkole i bibliotece”, Tydzień ze Scratchem, Uczy posługiwania się technologią informacyjną poprzez prowadzenie lekcji z wykorzystaniem TIK, programów multimedialnych, tablicy interaktywnej, multibooków, tabletów. Zgodnie z zainteresowaniami uczniów przygotowuje ich do konkursów przedmiotowych. Wraz z młodzieżą realizowała wieloletnie projekty edukacyjne rozwijające kompetencje matematyczno – przyrodniczo-informatyczne pod nazwą „Rozwój Przez Kompetencje”. W ramach projektu uczniowie rozwijali zainteresowania i kreatywność. Innym przykładem projektu rozwijającego kompetencje z zakresu matematyki, fizyki i TIK był ogólnopolski Projekt Uczeń Online. W czasie jego realizacji młodzież miała dostęp do najnowocześniejszych technologii e-learningowych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów na obozy, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Dało to możliwość podniesienia wyników w nauce, rozwoju indywidualnych zainteresowań i zwiększenia aspiracji edukacyjnych uczniów. Wspiera nauczycieli w ich pracy. Pomoc ta polega m.in. na instruktażu, doradztwie i informowaniu o nowościach informatycznych. Diagnozuje potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego, organizuje na terenie szkoły różne formy dokształcania, motywuje pracowników do poszerzania wiedzy informatycznej. W ramach WDN wspomaga nauczycieli m.in. w: – wykorzystaniu TIK w nauczaniu przedmiotowym, – obsłudze i konfiguracji dziennika elektronicznego – korzystaniu z cyfrowych podręczników i zasobów Podlaskiej Platformy Edukacyjnej – obsłudze sprzętu informatycznego w szkole (komputery, tablice multimedialne, drukarki, skanery, projektory itp.) Doskonali metody i warsztat pracy, podnosi i nabywa nowe kwalifikacje poszerzających ofertę edukacyjną szkoły i mając wpływ na jej jakościowy rozwój. Współorganizuje spotkania z przedstawicielami Policji i Straży Pożarnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa w Internecie uczniom, rodzicom i nauczycielom. Dzięki aktywnej współpracy p. Gołaszewskiej z różnymi podmiotami uczniowie biorą udział w wielu przedsięwzięciach, projektach, konkursach na szczeblu powiatu, województwa czy ogólnopolskich i europejskich, wycieczkach, zajęciach pozalekcyjnych. Strona WWW szkoły jest na bieżąco aktualizowana. Czuwa nad tym p. Gołaszewska. Na szkolnej witrynie widnieją: osiągnięcia uczniów, sprawozdania z występów młodzieży szkolnej w lokalnych uroczystościach, galerie, reportaże, informacje o udziale uczniów w konkursach, zawodach sportowych, imprezach na szczeblu powiatu, województwa. Pozyskuje środki na zakup infrastruktury w zakresie TIK, czyli nowoczesnych pomocy dydaktycznych- laptopów dla uczniów i nauczycieli, tablic multimedialnych oraz projektorów. Przygotowuje materiały edukacyjne: kursy e-learningowe na platformie Supermemo, kursy elearningowe w programie WBT Express, testy interaktywne na platformie Kahoot, blogi w ramach realizacji projektów eTwinning i wspólnie z uczniami przygotowuje materiały pod kątem informatycznym na Twinspace, prezentacje multimedialne, scenariusze zajęć, montuje filmy itp. Innym wyróżniającym działaniem Pani Gołaszewskiej są wystąpienia na konferencjach propagujące innowacyjne działania -„Z eTwinningiem w nową podstawę programową”. Dzieli się ona z uczestnikami swoimi doświadczeniami z realizacji projektów eTwinning, prezentuje aplikacje i narzędzia internetowe przydatne we wprowadzaniu uczniów w świat cyfrowy. eTwinning jest to program edukacyjny Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele ze szkół europejskich korzystając z Internetu współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. Realizują podstawę programową w atrakcyjny dla uczniów sposób, zwiększają ich wiedzę i motywują do nauki. Inicjatywy wykorzystujące TIK na poziomie europejskim: -projekty eTwinnig : projekt związany z robotami i programowaniem – „Introduction to Educational Robotics” (2018r.), Krajowa Odznaka Jakości eTwinning za realizację projektu – „W świecie programowania” (2016/2017) Krajowa i Europejska Odznaka Jakości eTwinning za realizację projektu „Już wiem dlaczego…” (2015r.) Krajowa i Europejska Odznaka Jakości eTwinning za realizację projektu „Kiedy urosną będę…”(2014r.) Krajowa i Europejska Odznaka Jakości eTwinning za realizację projektu „Zimno, ciepło, cieplej….”(2011r.) Współpraca ze szkołą z USA – realizacja projektu „Bezpieczny Internet” (2006r.) Współpraca ze szkołą z Litwy – realizacja projektu „O energii myśl inaczej” (2008r.) – Międzynarodowy konkurs „Bóbr” Konkursy ogólnopolskie: – 3 miejsce w ogólnopolskim konkursie „Nasz projekt eTwinning”- projekt pn. „Już wiem dlaczego…” – nagrody główne w ramach realizacji projektu „Uczeń Online”- „Wrzuć kurs” -„Rozwój przez kompetencje” – wyróżniono zespoły z naszej szkoły, spośród 50 najlepszych projektów Pani Wioletta otrzymała zaszczytny tytuł finalistki konkursu „Innowacyjny Nauczyciel” (2012r.) Konkursy wojewódzkie w ostatnich latach między innymi: – III miejsce w konkursie dla nauczycieli „Nowatorska lekcja z WBTExpress” (2016r.) – Laureat konkursu „Co to jest 112?” – konkurs uczniowski (2016r.) Osiągnięcia pani Wioletty potwierdzane były wielokrotnie przyznawanymi Nagrodami Dyrektora Szkoły.