Włodzimierz Kaliszuk

Włodzimierz Kaliszuk od 24 lat pracuje w zawodzie jako nauczyciel informatyki. Stosuje różnorodne metody aktywizujące w pracy z dziećmi: metoda projektu, problemów otwartych, praca w chmurze m in. prace domowe , zespołowe tworzenie dokumentów. Poszukuje i stosuje nowatorskie metody pracy. Pomaga wdrażać dziennik elektroniczny, wypełnia elektronicznie świadectwa szkolne, układa i generuje elektronicznie plan lekcji, administruje stronę internetową szkoły. Aktywnie i skutecznie wprowadza i uczy na każdym poziomie edukacyjnym programowania. Zachęca uczniów do zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, wszczepia zainteresowanie i problematykę informatyczno-programistyczną, przygotowuje uczniów do konkursów i olimpiady przedmiotowej z informatyki. W br. szkolnym w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z informatyki: 1 uczeń uzyskał tytuł laureata, a 3 tytuł finalisty. w 2015r 3 uczniów gimnazjum zostało finalistami konkursu informatycznego KIWI organizowanego przez Politechnikę Białostocką. Prowadził wiele szkoleń rady pedagogicznej z zakresu wykorzystywania TI.