Dariusz Wojciech Przestrzelski

Dariusz Wojciech Przestrzelski to doświadczony nauczyciel pracujący na wszystkich etapach edukacyjnych (od początkowych klas szkoły podstawowej aż po wyższe uczelnie). Współpracuje z Politechniką Białostocką i PWSIiP w Łomży. Od wielu lat propaguje nowoczesne nauczanie z wykorzystaniem najnowszych technologii. To wszystko przekłada się na pracę naszej szkoły – Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie, której od 11 lat jest także dyrektorem. Pan Przestrzelski to osoba zasłużona dla rozwoju edukacji informatycznej i popularyzacji informatyki. Swoimi przedsięwzięciami skutecznie promuje rozwój edukacji informatycznej i popularyzuje informatykę. Posiada duży wkład w upowszechnianie edukacji informatycznej, choćby przez wieloletnie prowadzenie wraz z PB studiów podyplomowych z informatyki. Dzięki tej inicjatywie wiele osób (w większości nauczycieli) uzyskało dodatkowe wykształcenie i co ważniejsze – umiejętności wykorzystywane w codziennej pracy z uczniami. Z jego inicjatywy prowadzone było wiele szkoleń (dla lokalnej społeczności Borkowa) w ramach certyfikacji ECDL. Skutecznie wspiera innych dyrektorów w unowocześnianiu bazy dydaktycznej i inspiruje pracowników i uczniów do podejmowania własnych działań w tym zakresie. Już od najmłodszych klas budzi w uczniach głód wiedzy realizowany choćby poprzez uczestnictwo w Akademii Przedszkolaka. Starsi uczniowie z ogromną chęcią uczestniczą w zajęciach organizowanych wraz z Politechniką Białostocką. Dzięki inicjatywności nasza szkoła (i wiele innych) zyskała nowoczesne wyposażenie. Uczniowie wykazują aktywność znacznie wykraczającą poza ramy podstawy programowej i z powodzeniem uczestniczą w konkursach (także informatycznych).