Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku

 

Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku jest szkołą publiczną, kształcącą między innymi w zawodach w branży teleinformatycznej. W skład Zespołu Szkół Elektrycznych wchodzą: 1) Technikum Elektryczne- technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej/technik cyfrowych procesów graficznych, 2) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1- elektryk, elektronik, 3) Szkoła Policealna Nr 2- technik informatyk, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, 4) Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1- praktyczna nauka zawodu. Od roku szkolnego 2016/2017 wprowadziliśmy informatykę jako przedmiot w zakresie rozszerzonym dla wybranych klas informatycznych. Krok ten jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez instytucje rynku pracy. Oferta kształcenia Zespołu Szkół Elektrycznych obejmuje również kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwalifikacjach we wszystkich wyżej wymienionych zawodach. Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku (ZSE) podejmował i podejmuje liczne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie popularyzacji informatyki i e-edukacji. Inicjatywy te przyczyniły się do rozwoju i popularyzacji informatyki. Od roku szkolnego 2016/2017, ZSE należy do Rady ds. Kompetencji Sektora IT. Współpraca z Radą obejmuje różne formy m.in. spotkania i konferencje, wymiana informacji dotyczących dokumentacji kształcenia w branży teleinformatycznej w szkołach. Szkoła uczestniczyła w konsultacji wniosku o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, kwalifikacji rynkowej: Podstawowa obsługa komputera w zakresie posługiwania się przeglądarką internetową, pocztą elektroniczną i edytorem tekstu złożonego przez Stowarzyszenie Pomocy osobom Niepełnosprawnym Przystanek. We współpracy z Klastrem Technologicznym INFOTECH przekazała do Rady komentarz nt. zmian w podstawie programowej technik informatyk. Np. dn. 27 marca 2018 r. w ZSE zostało zorganizowane spotkanie przedstawicieli białostockich firm informatycznych, Podlaskiego Klastra IT Infotech oraz Politechniki Białostockiej z uczniami kl. III i IV Technikum Elektrycznego uczącymi się w zawodzie technik informatyk. Prelegenci, a było ich sześciu, przedstawili profile działalności i charakterystykę swoich firm, opowiedzieli o nowych technologiach które wdrażają oraz o szansach jakie stwarzają absolwentom kierunków technicznych. Poruszone zostały tematy lokalnego rynku pracy w branży IT, nauki programowania i innych pożądanych kompetencji. Uczniowie mogli dowiedzieć się jakich narzędzi i technologii używają prezentowane firmy, jak wygląda praca programisty, jakie kompetencje poszukiwane są na rynku pracy oraz jakie możliwości pracy i rozwoju daje lokalny rynek branży IT. W szkole cyklicznie przeprowadzane są konkury informatyczne, w szczególności Konkurs Informatyczny Bóbr oraz Szkolny Konkurs Programistyczny. Od 2013 roku, w szkole działa „Cyfrowy Patrol”, który pomaga zainteresowanym mieszkańcom Białegostoku i okolic w problemach z działaniem telewizji naziemnej lub komputera. Cyfrowy Patrol prowadzi też od 2017 roku, w szkołach podstawowych spotkania w ramach akcji „Mój smartfon, mój mały świat – klikam z głową”. W procesie nauczania- uczenia się w ZSE wykorzystuje się w szczególności: 1) dziennik elektroniczny Librus, 2) platformę edukacyjną Moodle, 3) szkolną platformę Office 365 (Office Online), 4) sprzęt multimedialny i komputerowy, w tym wideoprojektory i komputery w każdej sali, 11 sal komputerowych, 4 tablice interaktywne, fantom (z oprogramowaniem), 5) dokumentację elektroniczną (elektronicznie: sporządzamy tabele klasyfikacyjne, prowadzimy arkusze ocen, wypełniamy świadectwa szkolne- uczniowie otrzymują drukowane świadectwa, prowadzimy obsługę Sekretariatu, prowadzimy obsługę Biblioteki, Księgi inwentarzowe). Ponad 25% nauczycieli ZSE ma wykształcenie informatyczne, a 100% nauczycieli na co dzień korzysta z komputera. Nauczyciele biorą udział w szkoleniach związanych z e-edukacją. Liczna grupa nauczycieli uczestniczyła w szkoleniach KOWEZiU np. „Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod KNO w szkole zawodowej”, „Jak przygotować kurs on-line na platformie Moodle”. Pięciu nauczycieli ma ukończone studia podyplomowe w zakresie kształcenia na odległość. Uprawnienia egzaminatora w zawodzie technik informatyk ma ośmiu nauczycieli, w zawodzie technik teleinformatyk- czterech nauczycieli oraz jeden nauczyciel ma uprawnienia egzaminatora w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych. Pięciu nauczycieli ma uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na ECDL. Szkoła współpracuje z Wydziałem Informatyki Politechniki Białostockiej. Uczniowie uczestniczą w przygotowanych dla nich wykładach, zajęciach np. w grudniu 2017 r. z programowania routerów CISCO. Od lat, w ramach Dni Bezpiecznego Internetu, w ZSE organizuje szereg inicjatyw, w których biorą udział uczniowie i nauczyciele. ZSE Współpracuje z firmami szkoleniowymi w zakresie prowadzenia kursów IT dla dorosłych i osób niepełnosprawnych. Poprzez realizację projektów: „Innowacyjny Elektryk ogniwem zrównoważonego rozwoju rynku pracy”, „Uczeń Elektryka z nowymi możliwościami na rynku pracy”, „Atrakcyjna szkoła – nowe możliwości na rynku pracy”, „Transfer wiedzy, metodyka i innowacyjność w dwujęzycznym kształceniu zawodowym”, „Inkubator Karier IT. Praktyki zawodowe uczniów ZSE w obcojęzycznym środowisku pracy”, „ Międzynarodowe praktyki uczniów ZSE inspiracją do rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych”, „ZSE- Szkoła otwartych umysłów”, „Technicy i nauczyciele ZSE na arenie międzynarodowej” ZSE popularyzowało informatykę, e-edukację ZSE bierze również udział w projektach: „Centrum Kompetencji BOF- kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” (od 2017 r.) oraz „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” (od 2018 r.). Nasze atuty: – Wysoka zdawalność egzaminów zewnętrznych, w szczególności egzaminu maturalnego 100 % – 2017 rok; – Najlepsze technikum w woj. podlaskim od 2011 r.; – Bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera; – Nowoczesne technologie; – Wycieczki zawodoznawcze do firm, praktyki zagraniczne. Inne ważniejsze osiągnięcia: – I miejsce w woj. podlaskim w Rankingu Techników 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 Perspektyw; – I i II miejsca w kat. Klas III i IV w zawodach wojewódzkich VI Konkursu Matematycznego „Matematyka pasją technika”- 2017 r. oraz I i II miejsce w kat. Klas III i I miejsce w kat. Klas IV w roku 2018; – I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie „Matematyka Stosowana”- 2016 r., III miejsca w 2017 r. oraz wyróżnienie w 2018 r. Organizatorem konkursu było Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM działające przy Wydziale Informatyki Politechnik Białostockiej; – Finaliści i laureaci w 2017 r. w olimpiadach: III Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości, XIX Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”, XL Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, XLIII Olimpiada Wiedzy Technicznej, Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej; – 4 granty w konkursie na projekty badawczo-wdrożeniowe w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” w 2017 r. – Finaliści konkursu Konkursu E(x)plory- Gdynia 2017 r. oraz finaliści i akredytowani do reprezentowania Polski w konkursie MILSETExpo-Science Europe w 2018 r. – Zwycięzcy w kategoriach: Wyzwanie społeczne, Nagroda uczniowska i Opiekun oraz finaliści w kategorii: Biznes w konkursie Technotalent 2017; – Finaliści Podlaskiej Marki 2017 za rozwiązania technicznego w kategorii Odkrycie; – V miejsce w klasyfikacji ogólnej w Licealiadzie woj. podlaskiego – 2017 r.; – I miejsce w I Tłuszczańskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych- Tłuszcz 2017 r. – I miejsce w kategorii „Koncert estradowy – mała orkiestra” (do 35 osób) na 44. Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych Inowrocław 2016 r. – Liczne sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach. Szczegóły: www.zse.biaman.pl w zakładce Uczniowie/Sukcesy. Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku systematycznie i skutecznie realizuje liczne przedsięwzięcia w zakresie popularyzacji informatyki i e-edukacji.